Адреса Луганської обласної прокуратури:

93408, м. Сєвєродонецьк,

вулиця Богдана Ліщини, 27

 

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Відповідно до ст.40 Конституції України усі громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб цих органів, що зобов`язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

            Питання практичної реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права регулюється Законом України „Про звернення громадян”, який забезпечує  можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

            Стаття 5 Закону України „Про звернення громадян” встановлює вимоги до звернення.

Зокрема, звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками)  із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Обласна прокуратура рекомендує громадянам та керівникам юридичних осіб з первинними зверненнями звертатися безпосередньо до місцевих(окружних) прокуратур для вирішення їх по суті. У разі, якщо заявник вважає, що його звернення не знайшло свого вирішення вказаними прокуратурами, він має право оскаржити рішення керівників цих прокуратур до обласної прокуратури чи безпосередньо до суду.