10.09.2021

До уваги прокурорів, які подали заяви про участь в доборі на вакантні посади в Луганській обласній прокуратурі.

Рішенням кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Луганської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня 10.09.2021 затверджено Графік проведення співбесід.

ГРАФІК

Співбесіда проводиться Комісією з кандидатами в усній формі державною мовою та полягає в оцінюванні їх готовності до здійснення ними повноважень в органі прокуратури вищого рівня за визначеними критеріями, у тому числі з урахуванням результатів виконання практичного завдання.

Співбесіда складається з таких етапів:

–   дослідження матеріалів електронної справи кандидата;

–   обговорення з кандидатом відповідних матеріалів щодо нього, у тому числі у формі запитань і відповідей, а також результатів виконання практичного завдання;

–   оцінювання кандидата.

Члени Комісії мають право ставити запитання кандидату за відповідними критеріями оцінювання та щодо іншої інформації, у тому числі яка міститься у матеріалах електронної справи кандидата.

Оцінювання кожного кандидата здійснюється за такими критеріями:

–   професійна компетентність та готовність до здійснення повноважень прокурора в органі прокуратури вищого рівня;

–   ефективність роботи на посаді прокурора;

–   досвід роботи за напрямом посади, на яку подано заяву (може враховуватися виконання обов’язків за посадою, на яку оголошено добір та відрядження до цього підрозділу);

–   моральні якості, дотримання правил прокурорської етики.

кількість переглядів: 513